Geos Geos
Geos   Geos
 
Geofizička istraživanja na lokaciji DIV Knin
Hidrogeološka istraživanja - problematika, metode
Hidrogeološka istraživanja na lokalitetu Pobožje kod Skopja u Makedoniji
Georadarska snimanja u hidrogeološkim istraživanjima na lokalitetu "BRGUDAC" u Istri
VODA-VRIJEDAN RESURS
Voda iz vodovoda je preskupa za korištenje u navodnjavanju ili za održavanje zelenih površina oko samostojećih stambenih objekata, za zalijevanje trave na igralištima (nogometna , golf i dr.), u turističkim objektima (kampovima i sl.). Obzirom na obveze ugradnje pročišćivača za iskorištene sanitarne vode i mogućnosti korištenja tih voda za navedene namjene u kombinaciji s prikupljenom kišnicom i/ili iz podzemnih izvora (tamo gdje ih ima) razvijamo projekt kombiniranog korištenja svih jeftinijih vodnih resursa koji su na raspolaganju.
U našoj ponudi sadržani su cjeloviti pristupi: istraživanja, projektiranja, ugradnja, servisiranje po sistemu "ključ u ruke". Shemu tog projekta možete detaljnije pogledati na slijedećoj poveznici:
http://geos.hr/demo/hr/novosti/

NEKI OD PRIMJERA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA PODZEMNE VODE

LOKALITET "ISTRATURIST" UMAG


Gospodarska kriza, posebno intenzivna u oblasti graditeljstva,primorala nas je da ojačamo angažman u istraživanjima podzemne vode za tehničku primjenu u poljoprivredi, turizmu te obnovljivim izvorima energije (geotermalna energija - dizalice topline).
Posebno intenzivna i uspješna hidrogeološka istraživanja podzemne vode za tvrtku
Istraturist iz Umaga okončana su u travnju 2014. godine puštanjem u pogon
automatiziranog sustava navodnjavanja zelenih parkovnih površina, teniskih terena i dr.
Tri bušotine na kojima je utvrđena slatka voda uključene su u jedinstveni sustav s
akumulacijskim bazenom zapremnine 350 m3 iz kojeg se voda odvodi do potrošača
udaljenih više stotina metara.
Vrhunski stručno izveden sistem kojeg čine eksploatacijske bušotine, akumulacijski bazen,

automatizirani priključci ulaz - izlaz vode i daljinsko praćenje svih bitnih parametara su
primjer kako se stručno i nadasve korisno mogu izraditi sustavi koji koriste raspoložive
resurse na financijski najisplativiji način.


Akumulacija od 350m3 vode


Postrojenje za punjenje akumulacije
i odvod vode do potrošačaDaljinska kontrola bunara - bušotine

Drugi sistem uređen je za polijevanje teniskih terena koji se koriste za održavanje ATP
turnira u Umagu. Sistem sačinjavaju eksploatacijska bušotina, nadzemni spremnik, automatska stanica i
odvodni cjevovod do terena:Hidrogeološka istraživanja za punionicu vode u Makedoniji

U Makedoniji su obavljena vrlo opsežna hidrogeološka istraživnja čiji rezultati su, djelomično, prikazani i na našim web stranicama. 2010. godine obavljena su posebno kvalitetna i uspješna istraživanja u zapadnoj Makedoniji, na granici prema Albaniji. Georadarskim i geoelektričnim snimanjima trebalo je provjeriti rezultate ranijih, problematičnih hidrogeoloških istraživanja i odrediti pozicije novih bušotina. Geofizičkim snimanjima zahvaćen je veliki teritorij, a radovi su izvedeni
u vrlo složenim morfološkim uvjetima.Prikaz terena vidljiv je na narednim isječcima:


Područja istraživanja
Položaj georadarskih i geoelektričnih profila
Na temelju obimnih snimanja i interpretacije rezultata određene su lokacije
za bušenje:Istražno- eksploatacijskim bušenjem potvrđeni su nalazi ovih istraživanja i utvrđeni su novi izvori vode: jedan sa 8 l/sec i drugi 13 l/sec, na temelju kojih je u izgradnji punionica vode koja bi krajem 2014. godine trebala biti puštena u rad..

Istraživanja za obnovljive izvore energije - dizalice topline

U sve češćim zahtjevima za izvođenje hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za korištenje u dizalicama topline, tvrtka je bila anagažirana u dva veća projekta:

1. Dom za starije i nemoćne osobe u Crikvenici, i
2. Arheološki muzej u Puli.

Zadatak ovih istraživanja bio je vrlo složen. Tražilo se pronalaženje podzemnih izvora s minimalno 60 m3/sat vode. Kod takvih zahtjeva jedina realna mogućnost je pronalaženje morske vode na udaljenosti i do nekoliko stotina metara od mora.
Na oba lokaliteta izvršena su obimna georadarska snimanja čiji je zadatak bio utvrditi pozicije podzemnih kanala kroz koje morska voda može da dopire duboko u zaleđe kopna. Na lokalitetu u Crikvenici, stotinjak metara od mora georadarskim snimanjem registrirani su najjači kavernozni sustavi na kojima su izbušene bušotine s kapacitetom preko 60 m3/h vode.
Izbušena su i dva jaka upojna bunara.Georadarski profil na temelju kojeg su locirane i izbušene dvijebušotine: upojni bunar
na 4._tom metru i bušotina za crpljene vode na 16_tom metru od početne točke snimanja profila

Na lokalitetu ARHEOLOŠKI MUZEJ u Puli, na žalost, nije pronađena veza s morem i nabušena je slatka voda kapaciteta 2 m3/h.

Desalinizatori - proizvođači pitke vode

Na mnogim pozicijama uz obalu i na otocima gotovo je nemoguće dobiti slatku vodu za uporabu kao pitku. Brojnim istraživanjima obavljenim na otocima i u priobalju utvrđene su značajne količine bočatih voda koje da bi se koristile kao pitke moraju proći proces desalinizacije. Obzirom da je to vrlo složen i skup postupak desalinizacija se uspješno može koristiti jedino ako se pronađu izvori s kontinuiranim dotokom podzemne slatke vode ili i u uvjetima gdje ne postoje nikakvi uvjeti za alternativno, jeftinije rješavanje vodosnabdjevanja. Na trajektnom pristaništu Valbiska na otoku Krku, GEOS je osmislio i realizirao projekt pronalaženja izvora blago bočate vode na samoj obali mora i uvođenjem procesa desalinizacije rješio problem kontinuiranog snabdjevanja restorana pitkom vodom.
Ključni problem pronalaženja plitkog izvora sa stalnim dotokom slatke vode riješen je preciznim georadarskim snimanjem terena i bušenjem plitke bušotine u kojoj je zahvaćena vlago bočata voda i sistemom hidropaka dovedena do uređaja za desalinizaciju. Pozicija na kojoj su obavljena georadarska snimanja i locirana velika kaverna-šupljina vidljiva je iz narednih prikaza:

Font Size

Pozicija na kojoj je obavljeno georadarsko snimanje terena s interpretacijom podzemnih vodenih tokova


Georadarski profil s označenom pojavom podzemnih kaverni i pozicijom izbušene bušotine

Shema spajanja izvora bočate vode, desalinizatora i odvoda "slane" vode u more,
te osnovni podaci o kapacitetu i učincima ovog sustava dati su na narednom prikazu:

 
Geos   Geos

Sjedište:

HR-52210 ROVINJ, istarska 56,
Tel.fax: 052 816 067
Tel: 052 815 295
Mob: 098 335 608
E-mail.geos@pu.htnet.hr

Predstavništvo:

Drenje Brdovečko (Zaprešić)
Ivana Jurmana 10
HR-10291 PRIGORJE BRDOVEČKO
Tel.fax: 01 33 15 485
Mob: 098 301 155
Geos   Geos